Přeskočit na obsah

Zdravější krajina

Jak lépe pečovat o vodu, půdu a přírodu, jež také živí naši ekonomiku? Pomáháme sladit a řídit program, který navrhuje reformu českého zemědělství.

Životní prostředí Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Šlo by proměnit současné české zemědělství tak, aby respektovalo meze krajiny, která ho v posledku živí?

Dá se udělat řada dílčích opatření, která zajistí zdravější péči o český venkov. Skladba plodin, orební postupy, používané pesticidy a syntetická hnojiva, velikost lánů a další opatření mohou snížit ekologickou stopu agrární produkce. Glopolis ve své analytické práci prověřuje praktická opatření, která mohou v konvečních agrárních podnicích napomoci lépe pečovat o půdu, zadržovat vodu v krajině nebo podporovat hmyz, ptáky a kvetoucí rostliny.

Pomáháme dát dohromady různé aktéry - organizace, lidi i firmy -, kteří se reformou zemědělství zabývají. Navrhujeme, jak by se lepší péče o krajinu mohla stát samozřejmou součástí dotačních pravidel. A promýšlíme, jak ke zdravější péči o krajinu mohou přispět i jiná odvětví: finanční ústavy a investoři, průmysl nebo odběratelé vody.

Vojtěch Kotecký

seniorní analytik

kotecky@glopolis.org

Síť propojených bublin

Projekty

Zelenější byznys

28. 02. 2019

Nemálo podniků považuje za součást své odpovědnosti také péči o krajinu, čistý vzduch a rozumné čerpání surovin.

Investice do obnovitelné energetiky

Česká energetika se v příštích desetiletích hodně promění. Jak to zařídit, aby nám neujel vlak?

Zobrazit všechny
Síť propojených bublin