Přeskočit na obsah

Záznam z veřejné debaty "Reflexe voleb na Slovensku a v Polsku"

28. 11. 2023

Záznam z veřejné online debaty na téma "Reflexe voleb na Slovensku a v Polsku: Vliv na právní stát a občanský prostor v zemích V4", kterou jsme uspořádali 21.11. na platformě ZOOM. 

Veřejná debata "Reflexe voleb na Slovensku a v Polsku: Vliv na právní stát a občanský prostor v zemích V4"

6. 11. 2023

Zveme Vás na veřejnou online debatu "Reflexe voleb na Slovensku a v Polsku: Vliv na právní stát a občanský prostor v zemích V4."

Úvodní sessions s grantisty programu Stronger Roots

1. 11. 2023

Máme za sebou úvodní setkání s českými, slovenskými a maďarskými grantisty (sítěmi neziskových organizací) programu Stronger Roots – postupně v Praze, Bratislavě a Budapešti. Podle zpětných vazeb účastníků pro ně byly všechny tři akce přínosné jak obsahově/informačně, tak z hlediska vzájemného síťování.

Materiály z workshopu Spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost: Jak na to?

30. 10. 2023

V úterý 24. 10. 2023 jsme v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací uspořádali workshop s praktickou částí a konzultací k tématu spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost. Cílem bylo přinést tipy a triky pro neziskové organizace a jejich sítě pro spolupráci se soukromým sektorem.

Vybrali jsme grantisty programu STRONGER ROOTS

3. 10. 2023

Jakým sítím neziskových organizací pomůžeme s posilováním členské základny i s navazováním spolupráce se státem?

Workshop Spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost: Jak na to?

2. 10. 2023

​​​​​​Zveme Vás na workshop Stronger Roots Academy: Spolupráce neziskových organizací s byznysem pro udržitelnost: Jak na to?

 

Síť environmentálních neziskových organizací v Maďarsku posílila díky grantu od Stronger Roots nejen svou členskou základnu, ale i schopnost mobilizace společnosti!

31. 08. 2023

Největší neformální síť v maďarském environmentálním sektoru, Hungarian Green NGO Cooperation, potřebovala omladit a diverzifikovat členskou základnu. Díky programu Stronger Roots v letech 2020-21 se jí podařilo rozšířit své řady o environmentálně zaměřené studentské a náboženské spolky.

Grant z programu Stronger Roots podpořil budování partnerství maďarských neziskových organizací s firmami

24. 08. 2023

Silnější a strategičtější partnerství mezi neziskovými organizacemi a firmami v Maďarsku. Právě k tomu přispěl jeden z projektů programu Stronger Roots v letech 2020-2021.


 

Proměna Rady mládeže Slovenska: Z exkluzivního spolku se díky grantu od Stronger Roots stává otevřenější a inkluzivnější síť

16. 08. 2023

V prvním ročníku programu Stronger Roots (2020-2021) jsme podpořili platformu Rada mládeže Slovenska. Ta v zemi zastřešuje 29 dětských a mládežnických organizací a zaměřuje se na zvýšení kvality života mladých lidí na Slovensku především prostřednictvím advokační a výzkumné činnosti. Snaží se také vytvářet funkční komunitu těchto organizací. 

Díky programu se platformě podařilo zapojit 3 organizace pracující s romskou mládeží, přičemž žádné takové organizace v ní do té doby zastoupeny nebyly. Po roce od ukončení projektu jsou dvě ze tří organizací pracujících s romskými dětmi stále členy. 

Grantová výzva Stronger Roots podpoří transverzální spolupráci sítí neziskových organizací

13. 04. 2023

Konsorcium organizací tvořené Nadací OSF, Nadáciou otvorenej spoločnosti, NIOK Foundation a Glopolis společně vyhlašují grantovou výzvu programu Stronger Roots, kterou v Česku spravuje Nadace OSF.