Přeskočit na obsah
Síť propojených bublin

Propojujeme odlišné názory, aby spolupracovaly pro demokracii a udržitelnost

Síť propojených bublin

O glopolis

Máte pocit, že spolu různé bubliny dost mluví a pracují? Na odolnější společnosti, zodpovědnější politice či zdravější krajině?

Člověk přemýšlející o propojení bublin
Člověk přemýšlející o propojení bublin

My ne. A proto se snažíme o porozumění konkrétním problémům občanského i životního prostředí v širších souvislostech, o poctivější dialog, o lepší vztahy mezi zastánci odlišných pohledů, o koordinaci praktických projektů mezi rozličnými skupinami neziskovek, investorů, úředníků či farmářů.

Věříme, že taková průřezová spolupráce vede k odolnější polis - modelu společnosti nejen vnitřně soudržnějšímu, ale také odpovědnějšímu navenek.

Síť propojených bublin

Odolná občanská společnost

Jak rozvíjet českou a evropskou demokratickou tradici silné občanské společnosti? Propojujeme různorodé sítě aktivních občanů napříč tématy, lokalitami i světonázory a zasazujeme se o prostředí, ve kterém mohou dobře dýchat. 

Síť propojených bublin Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Projekty

Zvyšování kapacit iniciativy Měj se k světu

S novým strategickým rámcem Česká republika 2030 se implementace SDGs posouvá do nové fáze. Definuje strategické úkoly uvnitř ČR i navenek pro dosažení udržitelného rozvoje pro většinu ministerstvev i nestátní aktéry a nastavuje mechanismy pro více integrované, dlouhodobé rozhodování. Iniciativa NNO Měj se k světu, jež zastřešuje osm platforem a další síťové organizace...

Infrastruktura pro spolupráci napříč neziskovým sektorem (NeoN)

1. 01. 2019

Na aktivní a odolné občanské společnosti stojí udržitelný rozvoj i svobodný život. Demokracie a občanská společnost sílí díky vzájemné důvěře a spolupráci mezi konkrétními lidmi, organizacemi a jejich sítěmi. Prostor a infrastruktura pro dlouhodobou spolupráci mezi specializovanými tématickými sítěmi NNO však v ČR doposud chyběla.

Zobrazit všechny

Zdravější krajina

Jak lépe pečovat o vodu, půdu a přírodu, jež také živí naši ekonomiku? Pomáháme sladit a řídit program, který navrhuje reformu českého zemědělství.

Životní prostředí Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Projekty

Zelenější byznys

28. 02. 2019

Nemálo podniků považuje za součást své odpovědnosti také péči o krajinu, čistý vzduch a rozumné čerpání surovin.

Investice do obnovitelné energetiky

Česká energetika se v příštích desetiletích hodně promění. Jak to zařídit, aby nám neujel vlak?

Zobrazit všechny