Přeskočit na obsah
Síť propojených bublin

Propojujeme odlišné skupiny pro udržitelnost a demokracii.

Síť propojených bublin

Kdo jsme

Jsme analytické a síťovací centrum, které podporuje nevládní neziskové organizace, státní správu a firmy, aby účinněji spolupracovaly na řešení společných výzev pro demokratické principy, zelenou ekonomiku a propojenou, soudržnou společnost.


 

Člověk přemýšlející o propojení bublin
Člověk přemýšlející o propojení bublin

Tyto výzvy mapujeme a konzultujeme návrhy řešení s relevantními aktéry.  Následně s nimi koordinujeme domluvené kroky anebo sami přispíváme k řešení přímo v terénu - jednáním se státní správou či osvětou a konzultacemi u firem.

 Více o nás

 

Síť propojených bublin

Koordinace neziskového sektoru

Spolupráce advokačních platforem a vyjednávání se státem

Staráme se o chod a rozvoj sítě sítí neziskových organizací NeoN, která sdružuje 18 platforem a významných organizací. Společně vyjednáváme lepší prostředí pro neziskový sektor a jeho větší zapojení do fungování státu. Koordinujeme společný postup v radě vlády, řídících či monitorovacích výborech.

Síť propojených bublin Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Aktuality

Jana Miléřová pro Svět neziskovek: Zapojování různých aktérů a občanů by mělo být při tvorbě a provádění veřejných politik přirozeným přístupem

14. 11. 2022

Jana Miléřová, koordinátorka sítě NeoN v organizaci Glopolis a nová členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, odpovídala v anketě Světa neziskovek na otázku, jak chce na půdě Rady zlepšovat prostředí pro neziskové organizace. 

​​​​​​

 

 


 

TISKOVÁ ZPRÁVA: Glopolis v otevřeném dopise vyzval premiéra Fialu, aby podpořil občanskou společnost v její roli ochránce evropských demokracií

17. 10. 2022

Praha, 17. 10. 2022

Glopolis zaslal otevřený dopis premiéru Petru Fialovi, ve kterém ho vyzývá, aby podpořil zařazení Evropské strategie na podporu občanské společnosti na agendu Evropské komise na rok 2023.

Zobrazit všechny

Udržitelnost firem

Posouváme střední firmy na cestě za udržitelností a podporujeme spolupráci ESG komunity

V programu Investice do udržitelnosti pomáháme váhajícím firmám zorientovat se v problematice ESG a podniknout první či další kroky směrem k udržitelnějšímu podnikání. Zároveň kultivujeme prostředí pro spolupráci mezi neziskovými organizacemi, firmami a dalšími iniciativami, které firmám s transformací pomáhají.

 

Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Aktuality

Komentář pro HN: Banky v Česku příliš nepomáhají s transformací firem na udržitelný způsob podnikání

23. 11. 2022

Banky představují klíčový kanál pro transformaci české ekonomiky směrem k udržitelnosti. Ivan Lukáš, ambasador ESG v Glopolis, sepsal pro Hospodářské noviny komentář, ve kterém se věnuje tématu podpory českých malých a středních podniků ze strany bank na cestě k ESG.

Vzniká jednotné místo pro všechny reporty udržitelnosti

11. 10. 2022

Společnost Impact Metrics, která se zabývá analýzou ESG dat a jejich digitalizací, spustila platformu, kde budou uložené reporty udržitelnosti. Firmy dnes své reporty publikují zpravidla na svých webových stránkách, případně stránkách sdružení, kterých jsou členy. Ne vždy se ale dají snadno nalézt. Na novém webu www.reportyudrzitelnosti.cz budou přehledně na jednom místě.

Zobrazit všechny

Spolupráce odlišných skupin

Pomáháme sítím neziskových organizací lépe spolupracovat s různorodými partnery

V programu Stronger Roots poskytujeme malé granty, odborné konzultace a prostor pro sdílení platformám, koalicím a dalším sítím neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Díky tomu mohou navázat kontakty a rozvíjet spolupráci na řešení systémových výzev se státními orgány, firmami a dalšími klíčovými partnery v daném tématu, s nimiž běžně spolupracují či komunikují jen omezeně nebo dokonce vůbec.

Životní prostředí Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Aktuality

Klíčové společenské trendy, výzvy a příležitosti pro občanskou společnost v zemích Visegrádu

18. 10. 2022

|

Stronger Roots

Ve studii Key Societal Trends, Challenges and Opportunities for the Civil Society in Visegrad Region jsme zkoumali klíčové faktory ovlivňující fungování neziskových organizací a výzvy a příležitosti pro občanskou společnost v České republice, v Maďarsku a na Slovensku. 

Konference Stronger Roots se ohlédla za prvním během programu

11. 05. 2022

|

Stronger Roots

Na 90 zástupců neziskových organizací ze střední Evropy se sešlo v druhém květnovém týdnu v Praze na závěrečné konferenci Stronger Roots. Společně se ohlédli za prvním během stejnojmenného inovativního programu, jehož cílem je zvýšit odolnost organizací občanské společnosti a jejich sítí a posílit jejich sociální kapitál.

 

Zobrazit všechny