Přeskočit na obsah
Síť propojených bublin

Síla v různosti, umění spolupráce

Síť propojených bublin

Kdo jsme

Jsme Glopolis. Rozvíjíme spolupráci tam, kde se přístupy a názory liší. Propojujeme neziskový sektor, stát a firmy.


 

Člověk přemýšlející o propojení bublin
Člověk přemýšlející o propojení bublin

Globalizovaný svět stále přináší nové výzvy pro demokracii a udržitelnost, vyžadující spolupráci mezi neziskovým, podnikatelským a státním sektorem. V Glopolis proto usilujeme o jejich větší propojení. Koordinujeme spolupráci nejen na úrovni organizací, ale především celých jejich sítí, abychom otvírali prostor pro komplexnější řešení a přispívali k soudržnější společnosti.

 Více o nás

 

Síť propojených bublin

Koordinace neziskového sektoru

Spolupráce advokačních platforem a vyjednávání se státem

Staráme se o chod a rozvoj sítě sítí neziskových organizací NeoN, která sdružuje 20 platforem a významných organizací. Společně vyjednáváme lepší prostředí pro neziskový sektor a jeho větší zapojení do fungování státu. Koordinujeme společný postup v radě vlády, řídících či monitorovacích výborech.

​​​​​

Síť propojených bublin Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Aktuality

Spolupráce veřejné správy s občany a stakeholdery po vzoru vyspělých ekonomik

13. 12. 2023

“Participace je potřeba.” Na tom se shodli účastnice a účastníci kulatého stolu s experty z OECD, který pořádal Glopolis pro síť sítí NeoN a pro další neziskové organizace, které mají zájem podpořit spolupráci české veřejné správy s občany a stakeholdery.

Podílíme se na přípravě Zprávy o stavu české demokracie za rok 2023

8. 12. 2023

Již pátým rokem připravuje Síť k ochraně demokracie, člen skupiny NeoN, komplexní zprávu o stavu české demokracie. K přípravám zprávy za rok 2023 přizvala experty a expertky, kteří se sešli v prostorách Švédského velvyslanectví v Praze.

Zobrazit všechny

Spolupráce odlišných skupin

Pomáháme sítím neziskových organizací lépe spolupracovat s různorodými partnery

V programu Stronger Roots poskytujeme malé granty, odborné konzultace a prostor pro sdílení platformám, koalicím a dalším sítím neziskových organizací v Česku, Maďarsku a na Slovensku. Díky tomu mohou navázat kontakty a rozvíjet spolupráci na řešení systémových výzev se státními orgány, firmami a dalšími klíčovými partnery v daném tématu, s nimiž běžně spolupracují či komunikují jen omezeně nebo dokonce vůbec.

Životní prostředí Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

Aktuality

Pozvánka na workshop: Nálady české veřejnosti vůči EU. Jak komunikovat evropská témata?

26. 02. 2024

|

Stronger Roots

Seznamte se s novou analýzou STEM a získejte praktické tipy a doporučení, co a jak komunikovat k tématům Evropské unie.

Představujeme grantisty programu Stronger Roots a jejich projekty: 1. Česká asociace pracovišť linek důvěry

6. 02. 2024

Postupně vám představíme 16 grantistů/sítí neziskových organizací z programu Stronger Roots, včetně jejich projektů. Jako první je na řadě Česká asociace pracovišť linek důvěry. Co je smyslem a účelem Asociace a proč je její projekt s názvem "Dostupná krizová pomoc" důležitý?

Zobrazit všechny