Přeskočit na obsah

Stronger Roots OLD

Zvyšujeme odolnost neziskových organizací a jejich sítí, posilujeme jejich sociální kapitál a pomáháme jim začlenit se do komunit i širší společnosti.

Neziskové organizace vykonávají řadu klíčových rolí ve společnosti a stimulují aktivní účast lidí na veřejném životě. Zároveň samy potřebují podporu veřejnosti, aby si udržely legitimitu, finanční stabilitu a aby byly efektivní ve své práci. Silnější vazby neziskových organizací k lidem v jejich okolí jsou nezbytné zejména v době, kdy ve střední Evropě čelí opakovaným pokusům delegitimizovat jejich práci a omezit prostor, ve kterém působí.

Čím pestřejší názory, zkušenosti a pohledy na svět neziskové organizace zastupují, tím se také stávají odolnějšími a současně stmelují skupiny společnosti, jež stojí proti sobě a vzájemně si nedůvěřují. Z těchto důvodů vznikl program Stronger Roots.

Podporujeme:

Od roku 2019 rozvíjíme koncept transverzální spolupráce, který následně pomáháme sítím neziskových organizací uplatňovat v praxi. Sítě systematicky navazují kontakty a rozvíjejí spolupráci se společenskými skupinami, s nimiž dříve spolupracovaly jen málo nebo vůbec. Může se jednat o neziskové organizace s odlišnými ideologickými světonázory či ze vzdálenějších geografických lokalit, nebo o firmy, státní instituce a samosprávy.

Výsledkem je silnější postavení sítí. Zlepší se jejich vztahy i vnitřní fungování a kompetence. Sítě prochází určitou sebereflexí. Ale především se díky nastartované spolupráci generují nová nebo účinnější řešení společenských problémů, které sítě a jejich partneři předkládají.

Jak konkrétně pracujeme:

Neziskovým organizacím a jejich sítím poskytujeme kombinaci finanční, odborné a peer podpory.

Kam se posunuly sítě neziskových organizací, které se účastnily prvního ročníku:

"Uvědomili jsme si, že když chcete dosáhnout zlepšení vztahu s klíčovým partnerem, musíte řešit nejen to, co chcete změnit na straně partnera, ale i u vás."

Asociace organizací v oblasti vězeňství


"Konečně se mohou mladí Romové a Romky aktivně podílet na tom, jak má vypadat práce s mládeží, místo aby se jen účastnili aktivit, které vyvinul někdo jiný."

Rada mládeže Slovenska


"Našli jsme nové členy, kteří nesou konzervativní hodnoty a spoléháme na ně jako na důležitá centra pro sdílení informací ve všech koutech České republiky."

Síť k ochraně demokracie

Program v číslech:

Petr Lebeda

Ředitel (statutární zástupce)

lebeda@glopolis.org

Jitka Hausenblasová

Programová manažerka (Stronger Roots), kontaktní osoba pro Safeguarding

hausenblasova@glopolis.org

Realizováno díky podpoře

Přílohy