Přeskočit na obsah

Briefing paper Družstevnictví nepatří jen do historie

Glopolis vydává briefing paper Družstevnictví nepatří jen do historie.

Briefing paper přináší pohled na družstvo jakožto na společenství, které je založeno na vzájemném sdružování, pomoci a spolupráci s cílem uspokojování svých potřeb, a hodnotí potenciál družstva jako alternativy k tradičnímu podnikaní.

Briefing paper "Družstevnictví nepatří jen do historie" soubor ke stažení

Vznik publikace byl podpořen ze zdrojů Evropské unie a České rozvojové agentury. Za její obsah je zodpovědné analytické centrum Glopolis. Obsah publikace nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů. Více na "www.europa.eu" a "http://www.czda.cz/.

Přílohy