Přeskočit na obsah

Spolupráce nezisku s veřejným sektorem v oblasti EU fondů se díky dvěma startujícím projektům zlepší

Ve čtvrtek 6.6. odpoledne jsme společně se sekretariátem Rady vlády pro NNO uspořádali Zahajovací setkání dvou partnerských projektů podpořených Operačním programem Technická pomoc (OPTP).

Glopolis bude v rámci projektu PART pilotně pracovat se zástupci neziskových organizací. Druhý z projektů, který má v rukou sekretariát Rady vlády pro NNO, se orientuje na nastavení pravidel a komunikaci s ministerstvy.

Jedná se unikátní spolupráci mezi Úřadem vlády a neziskovým sektorem zaměřenou na zlepšení metodické činnosti na straně veřejné správy a posílení kapacit na straně NNO v oblasti evropských fondů. Zahajovací setkání přineslo příležitost pro budování spolupráce NNO s představiteli vládní organizace, sdílení zkušeností, přístup k informacím a posílení hlasu neziskového sektoru.

Je partnerství neziskového sektoru a státní správy v České republice funkční? Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která se setkání účastnila, vidí v posledních letech velké zlepšení, ale mnoho výzev stále čeká před námi. Bude se nám dařit neziskové organizace více zapojovat do monitoringu? Dokážeme dojít takové úrovně spolupráce, že v budoucnu běžně budeme hledat a tvořit priority směřování společně? Tím představila i hlavní ambice nových projektů.

Radost ze spolupráce zdůraznila Kateřina Nohelová z Národního koordinačního orgánu (MMR). Pozornost věnovala i snaze veřejného sektoru vytvořit platformu, která má prozatímní název kohezní NERV a která by umožnila ještě užší spolupráci mezi všemi zainteresovanými aktéry. Důkladného představení programu OPTP se ujal Jiří Kořínek z Řídícího orgánu OPTP (MMR). Zdůraznil, že věří, že oba startující projekty jsou dobře připravené a budou úspěšné.

“Jsme na dobré cestě, ale je tam stále pár podstatných věcí ke zlepšení.” Tak shrnul výsledek dotazníkové šetření, které proběhlo v měsíci květnu mezi nominantkami a nominanty za NNO v monitorovacích a řídicích orgánech ESF a NPO sociolog z FF UK Jan Sládek. K dotazníkovému šetření bude v průběhu června zpracována zpráva, která bude k dispozici jak zapojeným NNO, tak veřejnému sektoru.

“Jsem velmi ráda, že se po roce a půl usilovných příprav podařilo oba projekty uvést v život”, uvedla Jana Miléřová, nastupující ředitelka Glopolis, o.p.s.. Zbyněk Machát zrekapituloval dosavadní aktivity v projektu PART, jehož řešitelem je Glopolis,, a představil aktivity v následujícím půl roce. Za Úřad vlády prezentoval detaily k projektu realizovaném Radou vlády pro NNO Roman Haken, který upozornil, že obdobou setkání s nevládními neziskovými organizacemi bude akce pro veřejný sektor a řídící orgány pořádaná na konci června.

Následné workshopové části vedené ve formátu world café se ujali zkušení facilitátoři Zbyněk Machát (Glopolis), Pavel Mička (Úřad vlády), Jana Miléřová (Glopolis) a Hana Fungačová (Úřad vlády).

Foto: Úřad vlády & Zbyněk Machát (Glopolis)


Projekt PART - Podpora koordinačních a odborných kapacit pro zapojování nestátních neziskových organizací do implementace EU fondů 2021 až 2027CZ.07.01.01/00/22_005/0000193 je financován z prostředků Evropské unie.

Jana Miléřová

Ředitelka, vedoucí programu ProCivic

jmilerova@glopolis.org

Zbyněk Machát

Projektový manažer

machat@glopolis.org