Přeskočit na obsah

Zvyšování kapacit iniciativy Měj se k světu

S novým strategickým rámcem Česká republika 2030 se implementace SDGs posouvá do nové fáze. Definuje strategické úkoly uvnitř ČR i navenek pro dosažení udržitelného rozvoje pro většinu ministerstvev i nestátní aktéry a nastavuje mechanismy pro více integrované, dlouhodobé rozhodování. Iniciativa NNO Měj se k světu, jež zastřešuje osm platforem a další síťové organizace...

Iniciativa Měj se k světu v roce 2017

S novým strategickým rámcem Česká republika 2030 se implementace SDGs posouvá do nové fáze. Definuje strategické úkoly uvnitř ČR i navenek pro dosažení udržitelného rozvoje pro většinu ministerstvev i nestátní aktéry a nastavuje mechanismy pro více integrované, dlouhodobé rozhodování. Iniciativa NNO Měj se k světu, jež zastřešuje osm platforem a další síťové organizace, se na přípravách ČR2030 aktivně podílela – na základě své vize a priorit spoluvytvářela a připomínkovala vládní návrh. Od roku 2017 se zaměří především na implementaci českých cílů pro udržitelný rozvoj – na vlastní příspěvek v podobě dobrovolných závazků, pilotních projektů a budování institucionálních kapacit pro monitoring naplňování cílů, pro aktivní zapojení do koordinace mezi NNO i se státní správou a dalšími aktéry a pro komunikaci strategických cílů a jejich praktické realizace NNO.

Hlavní cíle pro rok 2017

Hlavním záměrem projektu je posílit mezi-oborová partnerství sítí českých NNO sdružených v iniciativě Měj se k světu pro implementaci příspěvku ČR k SDGs a podpořit jejich kapacity pro monitoring, koordinaci a komunikaci.

Aktivity a výstupy

Petr Lebeda

ředitel, statutární zástupce

lebeda@glopolis.org

Realizováno díky podpoře