Přeskočit na obsah

Eurodad - Posilování a rozšiřování kompetencí a znalostí členů sítě Eurodad

Projekt na posílení institucionální, provozní a reprezentativní kapacity sítě Eurodad, aby prováděla koordinované akce a obhajovala takové změny politik, které pomáhají zajistit demokraticky kontrolovaný, environmentálně udržitelný finanční a ekonomický systém, který usiluje o vymýcení chudoby a zajištění lidských práv pro všechny.

The European Network on Debt a Development (Eurodad) je sítí 50 neziskových organizací z 20 evropských zemí. Síť Eurodad na základě analýzy prosazuje na globální a evropské úrovni opatření, která zvýší stabilitu finančního prostředí a udržitelnost investic (nejen) v rozvojových zemí. Smyslem je, aby finanční aktéři zohledňovali vliv investic na sociální a environmentální situaci a na instituce, občanskou společnost a právní stát v zemích, kde investují.

Hlavní cíl

Posílit porozumění členů tématům a cílům, které platforma sleduje, a zvýšit jejich kompetence, aby na těchto tématech a cílech mohli efektivně pracovat ve svých zemích a konstituencích. Glopolis se podílí zejména na zpracování analýzy k finanční regulaci, na mapování témat v zemích, kde Eurodad nemá zastoupení, a na identifikaci partnerů, kteří by se v těchto zemích zapojili do aktivit Eurodadu a stali se jeho členy.

Hlavní aktivity za Glopolis

Hlavní partner

Eurodad - The European Network on Debt a Development

Partneři

ActionAid UK (Velká Británie)
DDCI - Debt and Development Coalition Ireland (Irsko)
Demnet - Foundation for Development of Democratic Rights(Maďarsko)
Ekvilib Inštitut (Slovinsko)
erlassjahr.de (Německo)
Glopolis (ČR)
IBIS (Dánsko)
Instytut Globalnej Odpowiedzialnosci – IGO (Polsko)
Re:Common (Itále)
Stichting Both ENDS (Nizozemí)
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen – SOMO (Nizozemí)
Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung – WEED e.V. (Německo)
Xarxa Observatori del Deute en la Globalització – ODG (Španělsko)

Financování

Celkový rozpočet: 5 669 736 EUR (z toho grant EU 80%: 4 535 789 EUR)

Z toho grant pro aktivity v ČR: 91 929 EUR

Koordinátoři

Jana Miléřová

zástupkyně ředitele, projektová manažerka

jmilerova@glopolis.org

Realizováno díky podpoře