Přeskočit na obsah

Výzva nevládních organizací ke spolupráci na posílení odolnosti české společnosti i řešení dopadů války na Ukrajině

Vláda Petra Fialy vstupuje do druhé části svého mandátu a měla by využít toto období pro posunutí potřebných reforem, řešení potřeb občanů a posílení odolnosti a soudržnosti společnosti. Neziskové organizace nabízejí vládě svou odbornost, která vychází z dlouholeté praktické zkušenosti, práce v terénu, dat, analýz, monitoringu veřejných politik, zastupování občanů v poradních orgánech, poskytování služeb občanům a spolupráce s různými partnery. Chtějí přispět ke strategické a komplexní přípravě potřebných reforem řešících potřeby občanů a posilujících odolnost společnosti.

Autorky a autoři materiálu jsou přesvědčeni, že kvalitní řešení mají být projednána na meziresortní úrovni a se zapojením aktérů ze státní správy, podnikatelské a akademické sféry a neziskových organizací. Společným zájmem neziskových organizací a jejich sítí je příprava návrhů postavená na co nejširším znalostním základě a shodě zainteresovaných stran. Tento materiál je kolektivně sestaveným příspěvkem k veřejné, odborné a politické debatě nad hlavními prioritami i nástinem jejich řešení.

Neziskové organizace připravily návrhy opatření v prioritních oblastech: moderní školství a vzdělávání, pomoc nejzranitelnějším skupinám, udržitelnost a ochrana životního prostředí, odpovědný moderní stát. Ve střednědobé reakci na válku na Ukrajině a migraci vidíme jako klíčové body: sankce a poválečná obnova Ukrajiny, moderní a chytrá migrační politika, koordinovaná integrace ukrajinských uprchlíků a další podmínky pro úspěšnou integraci. Organizace uvedené u jednotlivých kapitol jsou připraveny k užší spolupráci na daných tématech s vládou.

Oba tematické balíky spolu úzce souvisí. O dlouhodobé podpoře Ukrajiny v Česku se do velké míry rozhoduje při plnění domácích úkolů, které ovlivňují situaci a náladu Čechů. Pokud poroste chudoba a vyloučení dalších občanů Česka, společenská atmosféra se otočí a vytratí se vůle řady skupin pomáhat politicky i finančně. Už nyní podpora Ukrajiny u české veřejnosti rychle klesá, a roste počet lidí, kteří se staví proti přijímání ukrajinských uprchlíků . Zároveň klesá obyvatel Česka pro vojenskou pomoc Ukrajině, kterou vláda plánuje posílit.

Mnohá z opatření pro lepší integraci ukrajinských běženců mají zase potenciál usnadnit život i různým skupinám českých občanů. To mohou být děti, ženy a další zranitelné skupiny, ale také firmy postrádající adekvátní nabídku na pracovním trhu.

Tento materiál vznikl na základě koordinace aktivit nevládních neziskových organizací v rámci sítě NeoN a dalších spolupracujících organizací. NeoN propojuje 18 platforem, které dohromady sdružující přes 540 organizací. Společně usilujeme o udržitelnou demokracii a odolnou občanskou společnost. Nezávislý a aktivní neziskový sektor i otevřený kultivovaný občanský prostor považujeme za podmínku zdravé demokracie. Vznik materiálu koordinoval Glopolis.

Výzva nevládních organizací ke spolupráci na posílení odolnosti české společnosti i řešení dopadů války na Ukrajině

Tisková zpráva: Nevládní organizace předložily vládě své priority pro druhou polovinu jejího mandátu

Jana Miléřová

Zástupkyně ředitele (od 1. 7. 2024 ředitelka), vedoucí programu ProCivic

jmilerova@glopolis.org

David Ondráčka

Seniorní analytik (NeoN)

ondracka@glopolis.org

Přílohy