Přeskočit na obsah

Stronger Roots

1. 05. 2019

Zvyšujeme odolnost neziskových organizací a jejich sítí, posilujeme jejich sociální kapitál a pomáháme jim začlenit se do komunit i širší společnosti.

Eurodad - Posilování a rozšiřování kompetencí a znalostí členů sítě Eurodad

1. 03. 2019

Projekt na posílení institucionální, provozní a reprezentativní kapacity sítě Eurodad, aby prováděla koordinované akce a obhajovala takové změny politik, které pomáhají zajistit demokraticky kontrolovaný, environmentálně udržitelný finanční a ekonomický systém, který usiluje o vymýcení chudoby a zajištění lidských práv pro všechny.

NeoN

1. 01. 2019

Na aktivní a odolné občanské společnosti stojí udržitelný rozvoj i svobodný život. Demokracie a občanská společnost sílí díky vzájemné důvěře a spolupráci mezi konkrétními lidmi, organizacemi a jejich sítěmi. V ČR však doposud chyběl prostor a infrastruktura pro dlouhodobou spolupráci mezi specializovanými tématickými sítěmi NNO.

Zvyšování kapacit iniciativy Měj se k světu

S novým strategickým rámcem Česká republika 2030 se implementace SDGs posouvá do nové fáze. Definuje strategické úkoly uvnitř ČR i navenek pro dosažení udržitelného rozvoje pro většinu ministerstvev i nestátní aktéry a nastavuje mechanismy pro více integrované, dlouhodobé rozhodování. Iniciativa NNO Měj se k světu, jež zastřešuje osm platforem a další síťové organizace...