Přeskočit na obsah

Zvyšování kapacit iniciativy Měj se k světu

S novým strategickým rámcem Česká republika 2030 se implementace SDGs posouvá do nové fáze. Definuje strategické úkoly uvnitř ČR i navenek pro dosažení udržitelného rozvoje pro většinu ministerstvev i nestátní aktéry a nastavuje mechanismy pro více integrované, dlouhodobé rozhodování. Iniciativa NNO Měj se k světu, jež zastřešuje osm platforem a další síťové organizace...

Infrastruktura pro spolupráci napříč neziskovým sektorem (NeoN)

1. 01. 2019

Na aktivní a odolné občanské společnosti stojí udržitelný rozvoj i svobodný život. Demokracie a občanská společnost sílí díky vzájemné důvěře a spolupráci mezi konkrétními lidmi, organizacemi a jejich sítěmi. Prostor a infrastruktura pro dlouhodobou spolupráci mezi specializovanými tématickými sítěmi NNO však v ČR doposud chyběla.

Eurodad - Posilování a rozšiřování kompetencí a znalostí členů sítě Eurodad

1. 03. 2019

Projekt na posílení institucionální, provozní a reprezentativní kapacity sítě Eurodad, aby prováděla koordinované akce a obhajovala takové změny politik, které pomáhají zajistit demokraticky kontrolovaný, environmentálně udržitelný finanční a ekonomický systém, který usiluje o vymýcení chudoby a zajištění lidských práv pro všechny.

Stronger Roots

1. 05. 2019

Projekt pro posílení odolnosti a stability občanského sektoru v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Podporuje organizace občanské společnosti, aby vytvářely pevnější vztahy se svými příznivci, lidmi ve svém okolí i mezi sebou navzájem, a aby sbíraly příklady ze své praxe a sdílely je se s jinými organizacemi a dárci.