Přeskočit na obsah

NeoN

Na aktivní a odolné občanské společnosti stojí udržitelný rozvoj i svobodný život. Demokracie a občanská společnost sílí díky vzájemné důvěře a spolupráci mezi konkrétními lidmi, organizacemi a jejich sítěmi. V ČR však doposud chyběl prostor a infrastruktura pro dlouhodobou spolupráci mezi specializovanými tématickými sítěmi NNO.

Proto rozvíjíme osobní vztahy, důvěru a solidaritu mezi veřejně aktivními sítěmi nevládních neziskových organizací (NNO). Propojujeme platformy, aby spolu sdílely své informace, know-how a zdroje. Na nich stavíme a udržujeme pracovní skupiny napříč obory, které koordinují výzkum a komunikaci s veřejností, politiky, médii a donory na obranu demokratických principů a občanské společnosti.

Hlavní cíle

Hlavní aktivity

Partneři

Projekt realizujeme spolu s 8 oborovými platformami nevládních organizací sdruženými v Měj se k světu (ČŽL - Česká ženská lobby, ČOSIV - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci, Konsorcium organizací pracujících s migranty v České republice, PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu, SKAV - Stálá konference asociací ve vzdělávání, Zelený kruh), které celkem zastupují přes 250 organizací), koalicí Rekonstrukce státu, ČRDM - Česká rada dětí a mládeže, ASTRA - Asociace pro transparentnost, Platformou rozvoje NNO a Ústavem empirických výzkumů STEM.

Financování

Je zajištěno díky grantu od celoevropské kolektivní filantropické iniciativy Civitates.

Koordinátoři

Petr Lebeda

ředitel, statutární zástupce

lebeda@glopolis.org

Jana Miléřová

zástupkyně ředitele, projektová manažerka

jmilerova@glopolis.org

Realizováno díky podpoře