Přeskočit na obsah

Odolná občanská společnost

Jak rozvíjet českou a evropskou demokratickou tradici silné občanské společnosti? Propojujeme různorodé sítě aktivních občanů a občanek napříč tématy, lokalitami i světonázory a zasazujeme se o prostředí, ve kterém mohou dobře dýchat. 

Síť propojených bublin Síť propojených bublin
Síť propojených bublin

V Česku vytváříme prostředí pro spolupráci mezi sítěmi aktivních občanů a občanek

Jak v rozdělené společnosti nejlépe obhájit prostor pro rozmanité občanské iniciativy, vládu práva a zodpovědnost vůči budoucím generacím?

Aktivní lidé se sdružují na obhajobu základních hodnot do obecně prospěšných - občanských organizací. Organizace usilující o podobné cíle (ekologické, lidskoprávní, vzdělávací apod.) se pak spojují do celých sítí (platforem, koalic apod.), které se o tyto cíle zasazují u veřejnosti, v médiích a politice či mezi podnikateli.

Posilujeme software (energii, vztahy a kompetence lidí) i hardware (procesy a mechanismy) takové přesahové spolupráce jak mezi těmito sítěmi, tak mezi občanskými iniciativami a dalšími skupinami ve společnosti. Liší se svými tématy, ale také styly práce, místy působení a často i názory na společné výzvy. Prohlubujeme jejich informovanost o sobě navzájem i o prostředí, v němž působí. Pomáháme koordinovat jejich vzájemnou pomoc i společný tlak na transparentní, férové a zodpovědné veřejné rozhodování.

Přesahovou spolupráci posilujeme i na regionální a evropské úrovni

Dokáží občanské organizace ve starých i nových členských zemích EU překročit svůj stín a zapojit do své činnosti skupiny s odlišnými názory a přístupy?

V Maďarsku, Česku a na Slovensku pomáháme prostřednictvím programu Silnější kořeny, silnější vazby (Stronger Roots) sítím občanských organizací překonávat propasti, které zejí mezi lidmi v různých částech těchto zemí, mezi generacemi, lidmi různých ideových, náboženských a politických orientací i mezi lidmi pracujícími pro stát, firmy či občanské organizace.

Síti Eurodad pomáháme zapojit nové organizace ze střední a východní Evropy s odlišnou zkušeností, přístupem a podmínkami do iniciativ na podporu rozvojových zemí. Díky novým členům zvyšuje evropská síť relevantnost svých analýz a doporučení pro politiky. Noví členové získávají přehled o konkrétních tématech, procesech a řešeních pro financování rozvojové spolupráce, spravedlivé zdanění či oddlužení, a tím posílují dopad na svou vládu či parlament.

Petr Lebeda

ředitel, statutární zástupce

lebeda@glopolis.org

Jana Miléřová

zástupkyně ředitele, projektová manažerka

jmilerova@glopolis.org

Jitka Hausenblasová

projektová manažerka, safeguarding focal point

hausenblasova@glopolis.org

Síť propojených bublin

Projekty

NeoN

1. 01. 2019

Na aktivní a odolné občanské společnosti stojí udržitelný rozvoj i svobodný život. Demokracie a občanská společnost sílí díky vzájemné důvěře a spolupráci mezi konkrétními lidmi, organizacemi a jejich sítěmi. V ČR však doposud chyběl prostor a infrastruktura pro dlouhodobou spolupráci mezi specializovanými tématickými sítěmi NNO.

Stronger Roots

1. 05. 2019

Zvyšujeme odolnost neziskových organizací a jejich sítí, posilujeme jejich sociální kapitál a pomáháme jim začlenit se do komunit i širší společnosti.

Zobrazit všechny

Aktuality

Podpořte vznik Evropské strategie na podporu občanské společnosti

21. 06. 2022

|

NeoN

Občanská společnost v zemích EU se ocitá – ve větší, či menší míře – pod tlakem. Z různých koutů EU zaznívá poptávka po přijetí Evropské strategie na podporu občanské společnosti. Přijetí takového dokumentu by znamenalo symbolické uznání důležitosti občanské společnosti. Zároveň by také prakticky přispělo k její schopnosti naplňovat svou roli v demokratické společnosti.

 

Evropa jako úkol: Neziskové organizace a ministerstva diskutovaly o politických prioritách českého předsednictví

1. 06. 2022

|

NeoN

V úterý 31. 5. 2022 jsme se společně s dalšími zástupci a zástupkyněmi neziskových organizací a ministerstev sešli k debatě o určení politických priorit českého předsednictví v Radě EU na společném jednání Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni a Výboru pro EU při Radě vlády pro NNO.

Zobrazit všechny
Síť propojených bublin